งานวันเด็ก 2558

งานวันเด็ก 2558

FM 105.5 MHz เชียงใหม่  คลื่นสายธารแห่งศรัทธาได้รับการสนับสนุนจักรยานวันเด็กแห่งชาติ   ณ   ร.ร.บ้านสันปง   อ.พร้าว  จ เชียงใหม่จำนวน 38 คน โดยคุณมหวรรณ กะวัง      ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM 105.5 MHZ  และนายกสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย     ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีคุณเสถียร ตันจะริรักษ์      นายกองค์การบริหารส่วน    ตำบลสันทราย อ.พร้าว เป็นผู้กล่าวรายงานจากการประสานงานของคุณอุดม จรรยาส.อบต.สันทราย พร้าว

128947

128951

128949

128939

128940

128938

128931

128930

128927

128934

128936

128929

128935

128928

128932